İşlem yapılıyor. Lütfen bekleyiniz.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ
Yan Menü
Ülkelerle İkili İlişkiler

Yabancı ülkelerdeki KOSGEB muadili veya KOBİ’lere destek veren kuruluşlar ile yapılan çalışmalar; hükümet programlarında, kalkınma planlarında, uzun/orta vadeli programlarda yer alan Başkanlığımız görev alanına giren ve yıllık Çalışma Programında öngörülen hedefler ile dünyada ve ülkemizde konjonktürel gelişmelere bağlı olarak belirtilen öncelikler kapsamında yürütülmektedir.

Dünyada KOBİ’lere destek veren kurum/kuruluşlar ile kurumsal işbirliğine yönelik koordinasyonun gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, yurtdışında düzenlenen etkinliklerde ve ülkemizi ziyaret eden yabancı heyetlere yönelik KOSGEB birimleri ile koordineli olarak, KOSGEB tanıtımı gerçekleştirilmektedir. Ülkeler bazında KOSGEB muadili kurum bulunan ülkelerde işbirliği faaliyetleri, bu kurumlarla yapılan protokoller ve eylem planları kapsamında sürdürülmektedir.

KOSGEB, KOBİ destekleme modelleri konusunda elde etmiş olduğu kurumsal kapasitenin yurt dışında faaliyet gösteren muadil kurumlarla paylaşılması ve KOBİ’lerin dış pazara açılma sürecine destek sağlamak amaçlarına yönelik olarak Mutabakat Zaptları imzalamaktadır.

KOSGEB tarafından Ocak 2017 tarihi itibari ile, 52 ülkenin 64 KOBİ destekleme kuruluşu ve 5 uluslararası örgüt ile olmak üzere toplam 69 Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

Mutabakat Zaptları çerçevesinde ülke ve uluslararası örgütlerle işbirliği içinde;

  • Karşılıklı bilgi ve tecrübenin paylaşımı,
  • KOBİ’lere destek veren kurumlar arasında kapasite geliştirmeye yönelik uzman değişimi programları,
  • KOBİ destek mekanizmaları alanında eğitim ve model paylaşımı ile model kurma çalışmaları,
  • KOBİ’lerin teknik ve ticari kapasitelerinin arttırılmasına yönelik eşleştirme faaliyetleri,

gerçekleştirilmektedir.

İmzalanan Mutabakat Zaptları kapsamında; KOBİ destekleme mekanizmaları konusunda elde etmiş olduğu deneyimin paylaşılması amacına yönelik olarak, yurt içinde ve yurt dışında, kısa ve uzun vadeli olarak, yabancı dilde bilgilendirme, eğitim, rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere 38 personelden oluşan bir eğitmen uzman havuzu oluşturulmuştur. Eğitmen uzman havuzunda yer alan personel aracılığı ile KOSGEB hukuki alt yapısı ve KOBİ destekleme modelleri hakkında çeşitli programlar düzenlenmektedir. Bu amaca yönelik olarak, KOSGEB mevzuatı İngilizce diline çevrilmiş olup, KOSGEB modelinin uluslararası platformlarda paylaşılmasına yönelik alt yapı hazırlanmıştır.

Başkanlığımız ile muadili kurumlar arasında uluslararası anlamda KOBİ’ler arası işbirliğini geliştirmeye yönelik olarak 2016 yılı içinde;

69 ülke işbirliği sağlanmasına yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunulmuştur. (ABD, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, Bosna-Hersek, Brezilya, Endonezya, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gürcistan, Güney Afrika, Hindistan, Japonya, Irak, İran, Kamerun, Kanada, Katar, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kolombiya, Kore Cumhuriyeti, Kosova, KKTC, Küba, Lesotho, Libya, Mali, Moğolistan, Moldova, Nijer, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Peru, Ruanda, Rusya Federasyonu, Senegal, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Şili, Tacikistan, Tayland, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Umman, Ürdün, Zimbabve, İtalya, Litvanya, Suriye, Macaristan, Avusturya, İsveç, Danimarka, Almanya, İngiltere, Polonya, Romanya, Norveç, Hollanda, Lüksemburg, İspanya, Çek Cumhuriyeti)

 

KOSGEB kurumsal kapasitesinin paylaşılması ve KOBİ’lerin uluslararası pazarlara yönelmesi amacına yönelik olarak, 2016 yılı içinde;

  • Türkiye’yi ziyaret eden 20 (Afrika Birliği, Endonezya, Gabon, Gana, Hindistan, İran, Kamerun, Kazakistan, Katar, Kırgızistan, Kolombiya, Kore Cumhuriyeti, Kosova, Pakistan, Ruanda, Senegal, Somali, Tunus, Litvanya, Tayvan) heyet ile işbirliği alanları görüşülerek, bilgilendirme yapılmıştır.
  • Çalışma ziyaretinde bulunulan 14 (Belarus, Bosna-Hersek, Ekvador Cumhuriyeti, Endonezya, Etiyopya, Güney Afrika, KKTC, Kolombiya, Kore Cumhuriyeti, Kosova, Pakistan, Peru, Şili, Tayland) ülkede KOSGEB deneyimleri paylaşılmıştır.
  • 2016 yılında 9 ülkenin 10 kuruluşu ve 1 uluslararası örgüt olmak üzere toplam 11 adet Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. (Mutabakat Zaptı: Bosna Hersek Dış Ticaret Ekonomik İşler Bakanlığı-MOFTER, Endonezya Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerden Sorumlu Ticaret Odası (KADIN – UMKM), Etiyopya-Federal Küçük ve Orta İmalat Sanayi Kalkınma Ajansı (FSMMIDA), Kosova Business Forum Prizren, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Küçük ve Orta Boy İşletmeleri Geliştirme Merkezi-KOBİGEM, Pakistan KOBİ Geliştirme Kurumu-SMEDA, Pakistan Pencap Küçük İşletmeler Kurumu-PSIC, Peru Verimlilik ve Sanayi Bakanlığı, Tayland-Küçük ve Orta Ölçekli İş Kurumları İdaresi-OSMEP, Uluslararası İslami Ticaret Finansmanı Kurumu-ITFC).
  • Mutabakat Zaptı imzalanmış olan Güney Afrika Cumhuriyeti ve Katar ile gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetleri içeren Eylem Planı imzalanmıştır.

 


Tarih: 09 Mart 2016