İşlem yapılıyor. Lütfen bekleyiniz.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ
Yan Menü
KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı
KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

-PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 
- Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
 
-  KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi,  amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.
 
DESTEK UNSURLARI
 
Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.
 
 
 
Proje Süresi
En az 6
En Fazla 36 Ay
(+6) Ay
Destek Üst Limiti
Geri Ödemesiz Destek - En fazla 300.000 TL
Geri Ödemeli Destek - En fazla 700.000 TL
Proje Destek Oranı
1. ve 2. Bölgelerde en fazla %60
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde  en fazla %80
 
 
DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ
 
- Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.
 
- Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir.
 
- Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.
 
 
 Destek Programı 
 
 
 
Uygulama Esasları
 
 
 
Başvuru Formları
 
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporu (Proje başvurusunu online yapanlar için www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
 

En Son Yayınlanan Destek Çağrıları

Bilişim Teknolojileri KOBİ'lerinin Geliştirilmesi
Hızlı Büyüyen KOBİ'lerde Kapasite Geliştirme
KOSGEB Destekli Girişimlere İvme

KOBİGEL Başvuru ve Uygulama Klavuzu 

 

Teminat Giderlerinin Desteklenmesi

Teminat Giderlerinin Desteklenmesine Ilişkin Usül ve Esaslar 
Teminat Giderleri Destek Ödeme Talep Formu
Teminat Giderleri Desteği Destek Ödeme Oluru
Banka Teminat Mektubu/Kefalet Mektubu için Protokol Listesi

 

 

 


Tarih: 10 Mart 2016