İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Proje Başvuru Formu(Proje başvurusunu online yapanlar için www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
  İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Proje Ön Değerlendirme Formu
  İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Gizlilik Taahhütnamesi
  İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Kurul Üye Bilgi Formu
  İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Kurul Toplantı Gündemi Formu
  İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Kurul Karar Formu
  İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Taahhütnamesi
  İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Tespit Tutanağı
  İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporu (Proje başvurusunu online yapanlar için www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
  İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Proje Faaliyetleri Değerlendirme Raporu
  İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Destek Ödeme Oluru
  İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Proje Revizyon Formu
  İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Proje Sonuç Raporu
  İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Proje Sonrası İzleme Raporu
  İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı İtiraz Komisyonu Karar Formu


Kullanıcı Klavuzu

  İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Program ve Destek Başvuru Kullanım Klavuzu


Tablo

  İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanları Tablosu


Teminat Giderlerinin Desteklenmesi

  Teminat Giderlerinin Desteklenmesine İlişkin Usül ve Esaslar
  Teminat Giderleri Destek Ödeme Talep Formu
  Teminat Giderleri Desteği Destek Ödeme Oluru
  Banka Teminat Mektubu/Kefalet Mektubu için Protokol Listesi