Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı” ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin;
  Borsa İstanbul (BIST) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması,
  Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması


Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası’nda(GİP) işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;
  Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,
  Bağımsız denetim hizmeti bedeli,
  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,
  Borsa İstanbul (BIST) Listesine kabul ücreti,
  Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,
  Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu,

KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek olarak söz konusu maliyetler KOSGEB tarafından karşılanacaktır.