EŞ FİNANSMAN KREDİ PROGRAMI

 
 İdare Başkanlığımız  tarafından sağlanan, KOBİ Proje Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı, AR-GE İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı       ve Girişimcilik Destek Programları’na başvuruda bulunan, başvurusu Başkanlığımız tarafından kabul edilerek desteklenmesi hususu karara bağlanan İŞLETME’lerin; finansmana erişimlerini kolaylaştırmak ve projelerini iş planında belirtilen zamanda tamamlamalarına yardımcı olmak amacıyla;
 
 • Akbank T.A.Ş.
 • Albarakatürk Katılım Bankası A.Ş.
 • Anadolubank A.Ş.
 • Burganbank A.Ş.
 • Denizbank A.Ş.
 • Fibabanka A.Ş.
 • Şekerbank T.A.Ş.
 • T.C. Ziraat Bankası
 • Turkland Bank A.Ş.
 • Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
 • Türkiye İş Bankası A.Ş.
 • Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
 • Türkiye Finans Katılım Bankası
 • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
 • Yapı ve Kredi Bankası’nın da bulunduğu Bankalar ve Kredi Garanti Fonu A.Ş ile 05/11/2013 tarihinde “Eş Finansman Kredi Programı Protokolü” imzalanmıştır.

       

    İlgili Protokol kapsamında 01.09.2014-31.12.2014 tarihleri arasında protokole esas olmak üzere uygulanacak faiz/kar payı % 1 olarak belirlenmiştir. 

 Belirlenen bu faiz /kar payı oranını Turkland Bank A.Ş. uygulayamayacağını bildirmişlerdir.

 
    İşletmelerin ilgili Protokol kapsamında kullanacakları kredilerde;
 
 • KOSGEB Destek Programları kapsamında projeleri Başkanlığımız tarafından onaylanarak desteklenmesi karara bağlanan işletmeler, (Söz konusu Protokol’ün imzalanmasından önce dahi olsa, halen devam eden ve/veya tamamlanmış olan projeleri de kapsayacak şekilde) talep etmeleri halinde Eş Finansman Kredisi için ilgili protokole taraf Banka şubelerine başvuruda bulunabileceklerdir. 
 • Bankalar, Projelere sağlayacağı eş finansman oranını belirlemekte serbest olacaktır.
 • Kredi kullanımına ilişkin faiz ve kredi kullanımı ile ilgili masrafların tamamı yararlanıcı işletme tarafından karşılanacaktır. 
 • Protokol çerçevesinde, işletme kullanacağı Eş Finansman Kredisi için Banka’ya, asgari tutarlarının altında kalmamak üzere % 0,4 hizmet masrafını ve ipotek alınması halinde ise, Banka’nın  ekspertiz masrafını peşin olarak ödeyecektir.
    Eş Finansman Kredi Programı Protokolü aksi belirtilmediği sürece 31.12.2015 tarihinde sona erecektir.
   
Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2014