Yükleniyor...
Yenilikçi, teknolojik ve katma değeri yüksek bir ürün üreten, bu ürünü uluslararası pazarlara taşımak isteyen ve ihracat odaklı çalışan KOBİ’ler önceliğimiz olmak üzere yeni bir vizyon ile bütün KOBİ’lerimize gerekli desteği sağlayacağız.

AB Ülkeleri ile İkili İlişkiler

KOSGEB’in misyon ve vizyonu doğrultusunda, Başkanlığımız ile Avrupa Birliği ülkelerindeki muadil kuruluşlar arasında karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşarak, KOBİ’lerin dış dünyaya açılmaları, rekabet edebilirliklerinin artırılması ve KOSGEB Modelinin tanıtılmasına ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2017