Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın akademik bilimsel yayını olan İletişim ve Diplomasi, hakemli, ücretsiz ve açık erişimli bir dergidir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan dergi, iletişim, medya, kamu diplomasisi ve uluslararası ilişkiler alanlarında ulusal ve uluslararası yüksek kalitede araştırmalar yayımlamayı ve akademik alana katkı sunmayı amaçlamaktadır. İletişim, medya, kamu diplomasisi ve uluslararası ilişkiler konularıyla ilgili ve derinlikli yorumlar içeren sosyoloji, kültürel çalışmalar, tarih, siyaset bilimi, psikoloji ve diğer alanlardan da katkılara açıktır. Akademisyenler, siyasetçiler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar derginin hedef kitlesini oluşturmaktadır. Dergi, Index Copernicus, Academic Resource Index-ResearchBib, Directory of Research Journals Indexing-DRJI gibi uluslararası ve Asos Indeks, AcarIndex, İdealonline gibi ulusal indeksler tarafından taranmaktadır.

Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler Türkçe ya da İngilizce olmalıdır. Makalelere çift kör hakem süreci uygulanmaktadır. Dergiye gönderilecek olan çalışmaların "Makale Yayım ve Yazım İlkeleri" kılavuzuna uygun şekilde hazırlanarak; "Telif Hakkı Devir Formu", "Benzerlik Raporu" ve "Etik Kurul Onay Belgesi" ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir. İletişim ve Diplomasi dergisinin “Dezenformasyon” temalı Aralık 2023 sayısı için aşağıdaki konu başlıklarında ve ilgili alanlarda makaleler kabul edilmektedir.

 

Konu Başlıkları

Dezenformasyon
Mezenformasyon / Malenformasyon
Dezenformasyon ve Medya
Dezenformasyon ve Siyasal İletişim
Dezenformasyon ve Kamu Diplomasisi
Dezenformasyon ve Hukuki Düzenlemeler
Dezenformasyon ve Medya Okuryazarlığı
Dezenformasyon ve Yapay Zeka
Yalan Haber ve Haber Doğrulama
Post-Truth
Infodemi
Deepfake

Makale Son Gönderim Tarihi 15 Ekim 2023
Bilgi ve İletişim https://dergipark.org.tr/tr/pub/iletisimvediplomasi
iletisimvediplomasi@iletisim.gov.t

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2023