Radyo ve Televizyon Üst Kurulu,  faaliyet  ve  hizmetleri  hakkındaki  görüş  ve  beklentilerinize  ilişkin değerlendirmelerinizi belirlemek amacıyla, "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 2024-2028 Stratejik Planı" kapsamında "Dış Paydaş Anketi" çalışması gerçekleştirilecektir.

Söz  konusu  anket  çalışmasının  temel  amacı,  Üst  Kurulun  paydaşı  olan  Kamu  Kurum  ve Kuruluşlarının  görüş,  öneri, talep  ve  beklentilerini  gerçekçi  bir  şekilde  öğrenmektir. 

RTÜK'ün  faaliyet alanlarında  iyileştirmeye  açık  hususların  tespitine,  izlenen  politikaların  ve  uygulanmakta  olan programların  etkinliklerinin  ölçümüne  ilişkin  paydaşlarıyla yapacağı  değerlendirmelerin,  bundan sonraki  süreçte  daha  etkin  proje  ve  faaliyetlerin  planlanmasına  ışık  tutacağı  görüşünden  hareketle hazırlanan  Dış  Paydaş  Anketi'nden  elde  edilecek  veriler;  beklentilerinizi,  taleplerinizi  ve şikâyetlerinizi analiz etmeye imkân sağlayacak ve çalışmalarda yol gösterecektir.

Bu  çerçevede,  https://paydasanketi.rtuk.gov.tr/ozelanket/46WuNjkvF9r  adresinde  yer  alan  Dış Paydaş Anketi'nin doldurulması hususu bildirilmiş olup ilgililere duyurulur.

Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2023