5G@EndTech programında girişimlere eğitim, mentorlük, finansman desteği gibi faydalar sağlanacak. Girişimlerle canlı saha uygulama testleri yapılacak, geliştirdikleri ürün ve çözümleri sektör temsilcilerine sunacakları aktiviteler düzenlenecek
Tarih: 06 Haziran 2022

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın himayesinde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, KOSGEB ve TÜBİTAK TÜSSİDE’nin desteği ile Arçelik, Nokia ve Türk Telekom’dan 5G girişimlerine destek geliyor. Türkiye’de 5G altyapısıyla hayat bulan imalat sanayisine teknoloji çözümleri oluşturmak için 5G@EndTech programı başladı.

Türkiye’deki 5G girişimlerinin imalat sanayisine yönelik ürün ve çözümler geliştirmesini, bu ürünlerin ticarileşme ve küreselleşme süreçlerinin desteklenmesini amaçlayan 5G@EndTech programı, Arçelik Çayırova kampüsünde yer alan “Arçelik Garage Innovation Hub”da atılan imzalarla tanıtıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik Strateji ve Dijitalleşmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar, Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç ve Nokia Türkiye Kıdemli Ülke Yöneticisi Özgür Erzincan’ın attığı imzalarla program start aldı.

Güçlü 5G Ekosistemi

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Kacır, 5G ve ötesi teknolojilerin, iletişimde büyük bir dönüşüm sağlayarak birçok yenilikçi uygulamanın geliştirilmesi için altyapı sunduğunu belirterek “Bu nedenle; katma değeri yüksek, yerli ve milli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi için ülkemizde güçlü bir 5G ekosisteminin gelişimini kritik görüyoruz.” dedi.

Gerçek Üretim Alanı

Kamu ve özel sektörün iş birliği ile hayata 5G@EndTech programının hayata geçirildiğini hatırlatan Kacır, “Akıllı üretim teknolojileri ürün ve hizmetleri geliştiren girişimlerimize 5G’nin uygulandığı gerçek bir üretim alanı sunuyoruz. Girişimlerimizi potansiyel müşteriler ile buluşturarak hızlı bir şekilde ürünlerini ticarileştirmelerine imkan sağlıyoruz” diye konuştu.

KOSGEB Başkanı Kurt, yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

ÜR-GE MODÜLÜ EKLEDİK: KOBİ’lerin orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünler tasarlamaları, üretmeleri ve pazara sunmaları amacıyla, Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı'na, 2021 yılında, tamamlayıcı olması ve ekosistemdeki boşluğun giderilmesini sağlamak üzere Ür-Ge modülünü ekledik ve uygulamaya aldık.

5G ÇAĞRISINA ÇIKTIK: Bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji alanı ve özel hedef gruplarına aynı program çerçevesinde çağrı esaslı olarak destek sağlıyoruz. Bu çağrılardan ilkinin konularından birisini, 5G ve ötesi teknolojiler dâhil yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri olarak belirledik. Çağrı kapsamında 17’si 5G konusunda olmak üzere toplam 41 başvuru aldık. 5G konusunda kabul ettiğimiz 3 projenin toplam bütçesi ise yaklaşık 8 milyon TL oldu.

KOSGEB PROGRAMINA BAŞVURABİLECEK: 5G@EndTech Programına çalışmanın en başından beri gerekli katkıyı veriyoruz. Bu kapsamda birinci aşamada teknoloji girişimlerinin başvurularından ön değerlendirmeyi geçenler ikinci aşamada eğitime alınacak. Eğitim başlıklarından biri de KOSGEB’ in biraz önce bahsettiğim Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı olacak. Başvuru kriterlerini sağlayan girişimler, Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programımıza başvurabilecek.

İMALATIN ÖNEMİ: 5G ve ötesi bağlantı teknolojilerinin; 2035 yılı sonuna kadar, küresel ölçekte 13,2 trilyon dolar hacminde ekonomik değer yaratması ve bunun 4.7 trilyon dolarının imalat sektöründeki uygulamalardan kaynaklanacağı öngörülüyor. Bu nedenle Bakanlığımız himayesinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, KOSGEB, TÜBİTAK TÜSSİDE ile birlikte Nokia,  Türk Telekom ve Arçelik iş birliğinde yürütülen 5G@EndTech Programı’nın başarısı hepimiz için çok önemli.

Stratejik Bir Teknoloji

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Ebiçlioğlu, Üretimde başarılı dijital dönüşüm için verinin toplanması, işlenmesi, aktarımı ve yönetimi kritik önem taşıyor. 5G teknolojisi bu bağlamda stratejik bir altyapı teknolojisi ve küresel ölçekte rekabet alanı.” derken Arçelik Strateji ve Dijitalleşmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pazar, Arçelik’in faaliyet gösterdiği 146 ülkede start-up’lara destek olduğunu ve girişimci adaylarının çalışmalarını daima daha iyi hale getirmeye odaklandığını söyledi.

5G Zorunluluk

Nokia Türkiye Kıdemli Ülke Yöneticisi Özgür Erzincan, 5G’nin sektörde dijital dönüşüm için bir seçenek değil, bir zorunluluk olduğunu söylerken Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “5G@EndTech programı ile girişimlere 5G teknolojisiyle destek sağlayarak yerli ve milli firma ve insan kaynağının gelişimini hızlandırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Canlı Saha Uygulamaları

5G@EndTech programında girişimlere eğitim, mentorlük, finansman desteği gibi faydalar sağlanacak. Aynı zamanda girişimlerle canlı saha uygulama testleri yapılacak, geliştirdikleri ürün ve çözümleri sektör temsilcilerine sunacakları aktiviteler düzenlenecek.

5G@EndTech programına https://open-ecosystem.org/5G@EndTech linkinden başvurulabiliyor.

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2022

Galeri