Yenilikçi, teknolojik ve katma değeri yüksek bir ürün üreten, bu ürünü uluslararası pazarlara taşımak isteyen ve ihracat odaklı çalışan KOBİ’ler önceliğimiz olmak üzere yeni bir vizyon ile bütün KOBİ’lerimize gerekli desteği sağlayacağız.

Bilgi Edinme

KOSGEB destekleri hakkındaki sorularınız için öncelikle Sıkça Sorulan Sorular (https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/sss) bölümünü ziyaret edebilirsiniz.

Bilgi edinme başvurusu yapmadan önce lütfen okuyunuz.
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa gereğince:
• Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır (md.7/1).
• Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler (md.7/2).
• Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilân ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz (md.8/1)

Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular için;
Adres: T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Hacı Bayram Mah. İstanbul Cad. No: 32
06050 Ulus / Altındağ / ANKARA
Telefon: 0 312 595 28 00 (pbx)
Faks: 0 312 368 07 15

İş Akışı:
• Bilgi Edinme Hakkı Kanunundan yararlanmak için yapılan başvurular, 15 iş günü içinde cevaplandırılır. Başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanır.
• Başvurunun reddedilmesi hâlinde, 15 gün içerisinde bu Kanun uyarınca kurulan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na yazılı olarak itiraz edilebilir. Kurul, bu konudaki kararını 30 iş günü içinde verir. Kurulun sekretarya hizmetleri Adalet Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik inceleyerek bilgi edinme başvurularına ilişkin tüm süreçler hakkında ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.”

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Karşılıklılık İlkesi Kapsamında Bulunan Ülkeler Hakkında Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
3071 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu’na ulaşmak için tıklayınız.

KOSGEB Kurumsal Dosya Planı’na ulaşmak için tıklayınız.

Bilgi edinme başvuruları CİMER üzerinden yapılmaktadır. Bilgi edinme başvurusu için TIKLAYINIZ.