TEKMER Destek Programı

Programın Amacı ve Gerekçesi

Bu destek programının amacı, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda Ar-Ge, inovasyon ve teknolojik girişimcilik alanındaki işletmelerin kurulmasını ve sürdürülebilir olmalarını sağlamak için ön inkübasyon, inkübasyon ve inkübasyon sonrası hizmetleri sunacak yapıların kurulması ve işletilmesini sağlamaktır.

Destek Unsurları

TEKMER DESTEK PROGRAMI

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI (%)

Mobilya ve donanım desteği

2.000.000

75

Ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat ve yazılım desteği*

2.000.000

75*

Ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat ve yazılım desteği (geri ödemeli)*

2.000.000

75*

Personel giderleri desteği

3.000.000

75

Eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım giderleri desteği

1.000.000

75

KAPASİTE GELİŞTİRME DESTEĞİ (**)

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI (%)

Mobilya ve donanım desteği

Ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat ve yazılım desteği*

Personel giderleri desteği

Eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım giderleri desteği

4.000.000

75

(*) Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

(**) İşliklerde %70 doluluk oranı ve 200 mek alan gösterilmesi durumunda tabloda yer alan dört gider grubundan biri/birden fazlası için