AR-GE ve İnovasyon Destek Programı

Programın Amacı

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programın amacı, desteklenecek araştırma-geliştirme ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerini sağlamaktır.

(Bu destek programı, Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.)

 

Destek Tanıtım Videosu

 

Etkileşimli Destek Tanıtımı

Desteklenecek Proje Giderleri

Başvuru Formları

31 Ocak 2020 tarihi sonrası başvurular için geçerli olan mevzuat

Proje başvuruları online olarak www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOBİ Giriş Sayfası üzerinden yapılmaktadır.

  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Destek Üstlimit ve Oranları Tablosu
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Başvuru Kontrol Tablosu
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Proje Bilgi Dökümanı (Proje Bilgi dokümanı şablonunu indiriniz)
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Başvuru Formu
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kurul Toplantı Gündemi
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kurul Karar Formu
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kurul Değerlendirme Kriterleri Formu
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Görüş Formu
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kurul Bilgilendirme Formu
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Taahütnamesi
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Dönemsel İzleme Formu
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Ödeme Talep Formu
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Revizyon Talep Formu
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Sonuç Raporu
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Destek Ödeme Oluru
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı İtiraz Formu
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı İtiraz Karar Formu
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Program Sonrası İzleme Formu
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Açık Kaynak Kodlu Yazılım Tespit ve Değerlendirme Raporu
  Ar-Ge ve İnovasyon Detek Programı Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi

 

31 Ocak 2020 tarihi ve öncesi başvurular için geçerli olan mevzuat

Proje başvuruları online olarak www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOBİ Giriş Sayfası üzerinden yapılmaktadır.

  Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Başvuru Formu
  Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Geliştirme Destekleri Başvuru Formu (Proje başvurusunu online yapanlar için www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
  Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Ödeme Talep Formu
  Ar-Ge ve İnovasyon Programı Danışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu
  Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Revizyon-Tamamlanma Raporu Formu
  Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Taahhütnamesi (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
  Ar-Ge ve İnovasyon Programı Danışmanlık Hizmet-İş Zaman Planı
  Tablo 1 - Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Başvuru ve Ödeme Belgeleri

Mevzuat

31 Ocak 2020 tarihi sonrası başvurular için geçerli olan mevzuat

Proje başvuruları online olarak www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOBİ Giriş Sayfası üzerinden yapılmaktadır.

  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Uygulama Esasları

 

31 Ocak 2020 tarihi ve öncesi başvurular için geçerli olan mevzuat

Proje başvuruları online olarak www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOBİ Giriş Sayfası üzerinden yapılmaktadır.

  Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
  Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Uygulama Esasları

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Destek Programı Hatalı İşlem Doğru İşlem
Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Girişimci olarak başvuran herkesin Başlangıç Sermayesi Desteği Almak İstemesi Destek Programında Başlangıç Sermayesi desteğinden fadalanabilmek için;                                                                     -Üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler,
-Yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora
derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış olanlar,
-Öğretim elemanları
faydalanabilir.                                                                         Ayrıca proje başvuru tarihinden önce 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından ar-ge desteği
almaya hak kazanan girişimciler ile bunlardan proje başvuru tarihi itibariyle son 1 yıl içerisinde işletmesini kuranlar da yararlanabilir. .
Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin mal/hizmet alımının
program içerisinde olmamasına rağmen destek ödeme talebi yapılması
Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin destek ödeme talebi yapılabilmesi için mal/hizmet alımının ve fatura tarihinin program süresi içerisinde olması gerekmektedir.
Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Ödemenin banka aracılığıyla değil elden yapılması Destek kapsamındaki giderlere ilişkin ödemelerin işletme tarafından banka aracılığıyla ödenmesi gerekmektedir.
Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Mal/Hizmet alımlarında Asgari Teknik Özelliklerinin göz ardı edilmesi Destek Programı Kapsamında Kurul Kararında desteklenmesine karar verilen mal/hizmet satın alımlarında Kurul Kararında belirtilen asgari teknik özelliklere uygun şekilde alım yapılmalıdır. Kurul kararında sabitlenen asgari teknik özelliklere ilişkin farklı bir durum olması durumunda revizyon hakkının kullanılması gerekmektedir.
Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Destek Programı kapsamında mevzuatta belirtilen sürelere uyulmaması Desteklenmesine karar verilen proje başvurularına ilişkin proje süresi boyunca yapılacak işlemlere ilişkin mevzuatta belirtilen sürelere dikkat edilerek işlem yapılması gerekmektedir.