Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı

Programın Amacı

Kültürel miras unsuru olarak icrası ustalık/zanaatkârlık becerisi gerektiren, özgün, icra edilen mesleğin değerlerini, felsefesini, inceliklerini gelecek kuşaklara aktarılmasını teminen usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yürütülen; geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendirilerek hayatta kalmalarını ve bu birikimin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır.

 

Destek Unsurları

Program Kapsamındaki Destekler

  1. Kuruluş desteği

 

Destek programına program başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde gerçek kişi statüsünde kurulmuş işletmeye destek sağlanır.

 

5.000.-TL

  1. İşletme ve yetiştirme desteği

 

Destek programı başlangıç tarihini takip aydan itibaren üçer aylık dönemler esas alınarak geri ödemesiz sağlanan destekten,

 

  • İlgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4(a) kapsamında destek programı başvuru tarihinden önceki 12 ay içinde işletmede istihdam edilmemiş,

 

  • Tam zamanlı olarak çalışan,

 

 

  • 1981 yılı ve sonrası doğumlu,

 

personel için destek sağlanır.

 

 

Birinci dönem için

10-29 olan işletmeye 5.000.-TL,

30-75 olan işletmeye 15.000.-TL,

76 ve üstü olan işletmeye 25.000.-TL,

 

İkinci dönem için

10-29 olan işletmeye 5.000.-TL,

30-75 olan işletmeye 15.000.-TL,

76 ve üstü olan işletmeye 25.000.-TL,

 

Üçüncü dönem için

10-29 olan işletmeye 5.000.-TL,

30-75 olan işletmeye 15.000.-TL,

76-150 olan işletmeye 35.000.-TL,

151 ve üstü olan işletmeye 50.000.-TL

 

Dördüncü dönem için

10-29 olan işletmeye 5.000.-TL,

30-75 olan işletmeye 15.000.-TL,

76-150 olan işletmeye 35.000.-TL,

151 ve üstü olan işletmeye 50.000.-TL

 

  1. Makine ve teçhizat desteği

 

Destek programı başlangıç tarihi itibariyle 6 ay içerisinde satın alınan makine ve teçhizat giderlerinden,

 

  • Yeni veya en fazla 3 yaşında olan makine ve teçhizat desteklenir.

 

  • Makine ve teçhizat yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

 

50.000.-TL

  1. Tanıtım ve pazarlama desteği

 

 

 

-e-ticaret sitelerine üyelik ve komisyon bedeli 20.000.-TL

 

-dijital reklam/tanıtım (sosyal medya reklamları, arama motoru optimizasyonu) giderleri 10.000.-TL

 

-web sayfası tasarım hizmet bedeli için 5.000.-TL

 

-tanıtım filmi, televizyon / radyo/ gazete/ dergi reklamları giderleri için 10.000.-TL

 

Başvuru Formları

 

  Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Başvuru Formu
  Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Başvuru Yapabilecekler Listesi
  Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Başvuru Kontrol Tablosu
  Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Kurul Değerlendirme Kriterleri Formu
  Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Kurul Bilgilendirme Formu
  Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Kurul Karar Formu
  Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı  Taahhütnamesi
  Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Gizlilik ve Tarafsızlık Taahütnamesi
  Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı İnceleme Raporu
  Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Ödeme Belgeleri Tablosu
  Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Ödeme Talep Formu
  Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Ödeme Oluru
  Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Program Sonrası İzleme Formu
  Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Tespit Tutanağı
  Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı İşletme İzleme Formu
  Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı İtiraz Formu
  Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı İtiraz Karar Formu
  Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Revizyon Talep Formu