EFG aracılığı ile EIF aracı kuruluş olarak seçilen ve daha çok gelişme ve büyüme evresindeki KOBİ’lere finansman sağlayan risk sermayesi fonlarına ve özel öz sermaye fonlarına yatırım    yapar.

Fon yöneticilerinin ticari bazda bağımsız olarak çalışıyor olmaları ve en fazla büyüme potansiyeli olan KOBİ’lere yatırım yapmayı taahhüt etmeleri gerekmektedir.

EFG, 2007-2013 dönemini kapsayan Rekabetçilik ve İnovasyon Çerçeve Programı (CIP) altında uygulanmış olan  hızlı büyüyen inovatif KOBİ’lere sağlanan “High Growth and Innovative SME Facility (GIF2)” desteğinin devamı niteliğindedir.

 

COSME EFG’ye Ayrılan Bütçe

COSME Özkaynak Desteği için 2014-2020 döneminde ayrılan toplam bütçe yaklaşık 690 milyon Avro’dur.

 

COSME EFG Kapsamında Sunulacak Destek Miktarı

Seçilen bir finansal aracı kuruluşa, herhangi bir hesap dönemi sonuna kadar toplam taahhütlerin %25’i limitinde, 30 milyon Avro’ya kadar yatırım yapılabilir. EIF genel olarak, seçilen fonun ilk hesap dönemi kapanışına   katılır.

 

COSME EFG Kapsamında Finansal Aracı Olabilecek Uygun Kuruluşlar

Finansal aracı olabilmek için fon yöneticilerinin aşağıda bir kısmı belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir.

 

»  Katılımcı ülkelerden birinde kurulu  olmak

» Uzun dönem öz sermaye ve/veya öz sermaye benzeri finansman sağlamak

» Yasal mevzuat çerçevesinde, COSME Programı katılımcı ülkelerinin birinde veya daha fazlasında kurulmuş ve faaliyet göstermekte olan, büyüme ve gelişme aşamasındaki KOBİ’ye yatırım miktarının en az %50’si kadar yatırım  yapmayı  taahhüt etmek

» Etik prensipleri ve EIF tarafından yasaklanmış sektörleri ihlal etmeyen faaliyetler yürütmek Diğer gereklilikler çağrı metninde yer   almaktadır.

 

COSME LGF’ye ve EFG’ye Başvuru Yöntemi

COSME LGF ve EFG’ye başvurmak isteyen kuruluşlar EIF web sitesini ziyaret edip, Niyet Beyanı Çağrısını okuyarak başvuru dokümanını indirip başvuru  yapabilirler.

Başvurular 30 Eylül 2020 tarihinden geç olmamak üzere herhangi bir zamanda yapılabilir.

İlgili finansal aracılar Avrupa Yatırım Fonu ile nasıl çalışabilecekleri konusunda bilgiye www.eif.org web adresinden ulaşabilirler.

 

» LGF  için;

 www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/cosme-loan facility-growth/index.htm

»   EFG için; www.eif.org/what_we_do/equity/single_eu_equity_instrument/cosme_efg/index.htm

 

 

KOBİ’lerin COSME Finansman Araçlarından Yararlanması

Kredi finansmanına ihtiyaç duyan KOBİ’ler, COSME Kredi Garanti Desteği kapsamında başvurabilecekleri finansal kuruluşlara  www.eif.org/what_we_do/where/index.htm  linkinden ulaşabilirler.

Risk sermayesine ihtiyaç duyan KOBİ’ler COSME Büyüme Amaçlı Özkaynak Desteği kapsamında başvurabilecekleri finansal  kuruluşlara  www.eif.org/what_we_do/where/index.htm  linkinden ulaşabilirler.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2016