AB-Japonya Sınai İşbirliği Merkezi, 1987’de Avrupa Komisyonu ve Japon Hükümeti tarafından kurulmuştur. Merkez, AB ve Japon KOBİ’lerinin rekabet gücünü artırmak amacı ile AB ve Japonya arasında her türlü;

»» Sınai

»» Ticari

»» Yatırım

işbirliğini desteklemektedir. Avrupa’daki KOBİ’lere veri sunarak ve lojistik destek sağlayarak Japon pazarına erişimlerini artırmayı hedeflemektedir.

Merkez, AB ve Japon iş çevrelerinin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. KOBİ’lere özel önem verilmekte, özellikle uluslararasılaşma konusunda destek sunulmaktadır. Merkez ayrıca Avrupa İşletmeler Ağı ortağıdır.

AB-Japonya Sınai İşbirliği Merkezi, Avrupa’daki KOBİ’lere veri sunarak ve lojistik destek sağlayarak, Japon pazarına erişimlerini ve rekabetçiliği artırmaya yönelik teknik destek ve eğitimler sunmaktadır.

 

Vulcanus Programı                                                                                                                                                             

AB-Japon Sanayi İşbirliği Merkezi tarafından 1997 yılında oluşturulan bir eğitim/staj programı olan Vulcanus Programı ile öğrencilere Japonya hakkında bir haftalık seminer, dört aylık yoğun Japonca kursu ve ardından bir Japon şirketinde sekiz aylık staj imkanı sunulmaktadır. Adayların COSME Programı katılımcısı ülke vatandaşı olması ve mühendislik veya fen dallarından birinde en az üç sene okumuş olması gerekmektedir.

Program ile;

»» Lider Japon şirketlerinin sahip olduğu ileri teknoloji düzeylerinin öğrenilmesi

»» Japonca ve Japon kültürünün daha iyi tanınması

»» Katılımcılara Japonlar ile iş yapabilme olanağının sağlanması amaçlanmaktadır.

                         

Step in Japan Programı                                                                                                                                          

Step in Japan Programı ile COSME Programı katılımcısı ülke KOBİ’lerine Japonya ile iş yapmak istemeleri durumunda Tokyo’da ücretsiz ofis mekanı, toplantı ve seminer desteği, yardım masası ve AİA hizmetlerine erişim imkanı sunulmaktadır.

 

Minerva Programı

Minerva ile COSME Programı katılımcısı ülkelerden araştırmacılara AB-Japon ekonomik ve sınai işbirliğine yönelik yapacakları çalışmalar için 6 ay süre ile Japonya’da burs verilmektedir.

 

AB-Japonya Teknoloji Transferi Yardım Masası

AB-Japonya Teknoloji Transferi Yardım Masası ile AB ve Japon şirketlerine, bireylerine, üniversitelerine ve araştırma merkezlerine teknoloji ile ilgili araştırmalarında yardımcı olmak hedeflenmektedir.

 

İnovasyon, Bilim ve Teknolojide Japonya-AB Ortaklığı

(JEUPISTE, Japan-EU Partnership in Innovation, Science and Technology)

İnovasyon, Bilim ve Teknolojide Japonya-AB Ortaklığı (JEUPISTE) Programı, inovasyon, bilim ve teknoloji alanlarında veri toplama, çalıştaylar ve analitik raporlar ile Japonya-AB ortaklığını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

 

 Küresel Uydu Navigasyon Sistemi

(GNNS-Global Navigation Satellite Systems)

Küresel Uydu Navigasyon Sistemi (GNNS) Japonya piyasası ile ilgilenen işletmelere, bu alandaki potansiyel Japon iş ya da teknoloji ortağı bulmaları konusunda ve Japonya’da piyasaya giriş için gerekli olan taslak iş planını hazırlamada yardımcı olmaktadır. Japonya GNSS piyasasıyla ilgili piyasa araştırması verilerini sağlamaktadır.

 

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2016