İşletmeler için çerçeve koşulların iyileştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen önemli çalışmalar:

»  Avrupa Küçük İşletmeler Yasası (Small Business Act for Europe)

»  Avrupa KOBİ Haftası (European SME  Week)

»  Sosyal İş Girişimi (Social Business Initiative)

»  Mevzuat Engellerinin Azaltılması İçin AB REFIT Platformu (EU REFIT Platform for Regulatory Burden Reduction)

» “İnşaat 2020” Eylem Planının Uygulanması (Implementation of the Action Plan “Construction 2020”)

»  Entegrasyon ve Rekabetçilik Raporu (European Integration and Competitiveness Report)

»  Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Corporate Social Responsibility)

Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu tarafından gerçekleştirilen çalışmalara, COSME Programı ülkeleri katılım ve katkı sağlamaktadır.

KOSGEB, Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Ulusal Koordinatörü, KOBİ Haftası Koordinatörü ve Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülü Koordinatörü görevlerini yürütmektedir.

Avrupa Küçük İşletmeler Yasası (Small Business Act for Europe)
 

Küresel rekabetin yoğunlaştığı günümüz dünyasında Avrupa Komisyonu, KOBİ’lerin büyümesi için en uygun ortamı yaratmayı ve Avrupa Birliği tarafından oluşturulan tüm politikalarda KOBİ’lerin ihtiyaçlarını ön planda tutmayı amaçlayan “Avrupa Küçük İşletmeler Yasası”nı 25 Haziran 2008 tarihi itibarıyla yürürlüğe koymuştur. Yasada, gerek Birlik bünyesinde, gerek ulusal düzeyde KOBİ’lere yönelik politikalar oluşturulurken, ülkelere rehberlik etmesi amacıyla temel prensipler belirlenmiştir.

 

Avrupa KOBİ Haftası (European SME Week)

Avrupa KOBİ Haftası ile AB’nin ulusal otoritelerin ve diğer ilgili kuruluşların KOBİ’ler ile ilgili faaliyetlerini desteklemek ve yaygınlaştırmak, girişimciliği desteklemek ve girişimcilerin profilini yükseltmek, gençleri girişimciliğe özendirmek amaçlanmaktadır.

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri, işletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik edenleri belirlemek, en iyi girişimcilik uygulamalarını ve politikalarını sergilemek, girişimciliğin katma değeri üzerinde farkındalığı artırmak ve potansiyel girişimcileri cesaretlendirmek amaçlarını taşımaktadır. Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri Yarışmasına 2011 yılından itibaren Türkiye de katılmaktadır.

 

KOSGEB Tarafından Seçilerek Ülkemiz Adına Başarılı Olan Projeler

 

» 2011 / Birinci Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi / “Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi” Kategorisi / “Birlikte Daha Fazlasını Yapabiliriz”  Projesi

» 2012  /  Birinci  Denizli  Belediyesi  /  “Sorumlu  Girişimcilik”  Kategorisi  /  ‘’Engelliler  Çalışıyor” Projesi

» 2013 / Birinci Bursa Gürsu Belediyesi / “Kaynak Etkinliğinin ve Çevre Dostu (Yeşil) Pazarların Gelişiminin Desteklenmesi” Kategorisi / “Sınırsız Temiz Enerji ile Kalkınan Bir Gürsu” Projesi

» 2014 / Kısa Liste Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği / “Kaynak Etkinliğinin ve Çevre Dostu (Yeşil) Pazarların Gelişiminin Desteklenmesi” Kategorisi / “Tekstil Terbiye Sektöründe Temiz Üretim İçin Örnek Modellerin Oluşturulması” Projesi

 

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2016