Girişimcilik, gerek Avrupa gerekse Türkiye’de ekonomik gelişimin sağlanmasında ve yeni iş alanlarının oluşturulmasında önemli bir faktör olup girişimcilik; bir ülkenin ekonomisini daha rekabetçi ve daha yenilikçi bir hale getirmektedir. Girişimciler ve kurdukları işletmeler Avrupa’nın büyümesi ve rekabetçiliğinin gelişmesi için oldukça önemlidir.

Bileşenin amacı girişimcilik eğitimini, denetimini, rehberliğini ve diğer destek hizmetlerini güçlendirerek girişimciliği desteklemektir.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2016