KOSGEB, 1990 yılında girişimci ve KOBİ’leri destekleme amacı ile kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana elde etmiş olduğu KOBİ destekleme deneyimini aktarmak amacı ile yabancı ülkelerdeki muadil kuruluşlar ve uluslararası örgütlerle çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürütmektedir.

Ülkemizin üye olduğu/katılım sağladığı uluslararası örgütlerin KOBİ’lere yönelik faaliyetlerine katılım ve katkı sağlanmaktadır. Bu bağlamda uluslararası kuruluşlar ve ülkelerdeki muadil kuruluşlarla işbirliği içinde ya da münferiden toplantı, eğitim, seminer, bilgilendirme programları vb. etkinlikler düzenlenmektedir.

KOSGEB olarak amacımız;

  • Ülkemizin KOBİ deneyiminin yurt dışında tanınırlığına katkı sağlamak,
  • KOBİ destekleme kuruluşlar ile işbirliğinde karşılıklı kurumsal kapasitelerin artırılmasına yönelik olarak, KOBİ’ler alanında eğitim, bilgilendirme ve uzman değişim programları düzenlemek,
  • Türk KOBİ’lerinin ticaret hacminin artmasına yönelik olarak eşleştirme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak.

Muadil kuruluşlar ve uluslararası örgütlerin KOBİ’lere yönelik çalışmaları kapsamında; yurtdışında düzenlenen etkinliklerde ve ülkemizi ziyaret eden yabancı heyetlere yönelik KOSGEB tanıtımı gerçekleştirilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2022