KOSGEB’in yurt dışına açılan yüzü olarak, ülkeler, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkiler etkin ve verimli bir şekilde yürütülmektedir.

Ülkemizin üye olduğu / katılım sağladığı uluslararası kuruluş program ve faaliyetlerinde koordinasyon ve işbirliği sağlanmaktadır. Bu bağlamda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve ülkelerdeki muadil kuruluşlarla işbirliği içinde ya da münferiden kongre, konferans, toplantı ve eğitim programları düzenlenmektedir.

KOSGEB olarak amacımız;

  • Yurt dışında KOBİ’lere destek veren kurum ve kuruluşlarla KOBİ’ler alanında eğitim, bilgilendirme ve uzman değişim programları düzenlemek,
  • KOSGEB’in yurt dışında tanınırlığına katkı sağlamak,
  • Türk KOBİ’lerin ticaret hacminin artmasına yönelik faaliyetleri desteklemek ve
  • İşbirliği yapılan muadil kurumların iyi uygulamaları ışığında kurumsal kapasitemizin gelişmesine katkı sağlamaktır.

 

Dünyada KOBİ’lere destek veren kurum/kuruluşlar ile kurumsal işbirliğine yönelik koordinasyonun gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, yurtdışında düzenlenen etkinliklerde ve ülkemizi ziyaret eden yabancı heyetlere yönelik KOSGEB birimleri ile koordineli olarak, KOSGEB tanıtımı gerçekleştirilmektedir. Ülkeler bazında KOSGEB muadili kurum bulunan ülkelerde işbirliği faaliyetleri, bu kurumlarla yapılan protokoller ve eylem planları kapsamında sürdürülmektedir.

KOSGEB, KOBİ destekleme modelleri konusunda elde etmiş olduğu kurumsal kapasitenin yurt dışında faaliyet gösteren muadil kurumlarla paylaşılması ve KOBİ’lerin dış pazara açılma sürecine destek sağlamak amaçlarına yönelik olarak Mutabakat Zaptı imzalamaktadır. 2019 yılı itibari ile 62 ülkenin 78 kuruluşu, 5 uluslararası örgüt ile olmak üzere toplam 83 Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

KOSGEB’in misyonu ve vizyonu kapsamında, imzalanan Mutabakat Zaptları çerçevesinde ülke ve uluslararası örgütlerle işbirliği içinde;

  • Karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı,
  • KOBİ’lere destek veren kurumlar arasında kapasite geliştirmeye yönelik uzman değişim programları,
  • KOBİ destek mekanizmaları alanında eğitim ve model paylaşımı ile model kurma çalışmaları ve
  • KOBİ’lerin teknik ve ticari kapasitelerinin artırılmasına yönelik eşleştirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2017