Nakit Oran

Bu oran stok satışının ve alacaklarının tahsilinin durması durumunda işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünü gösterir. En duyarlı likidite oranıdır.  İdeal Oran 0.20'dir. Stokların ve Ticari Alacakların nakde çevrilmesi zaman alacağından, kısa vadeli borçlarını ödeyebileceği likit varlıklarının oranını gösterir.

Nakit Oran = [Dönen Varlıklar – (Stoklar + Ticari Alacaklar)] / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2019