Alacakların Tahsil Süresi (Gün)

İşletmenin ticarî alacaklarını ortalama kaç günde tahsil ettiğini gösterir. Düşük olması olumlu yorumlanır. 

Alacakların Tahsil Süresi = 365 / (Net Satışlar / Ortalama Ticari Alacaklar) 

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2019