Azerbaycan'daki KOBİ'lerin desteklenmesine yönelik yeni destek mekanizmalrının oluşturulması için KOSGEB deneyimlerinden faydalanılacak.
Tarih: 29 Şubat 2020

Azerbaycan’daki KOBİ’lerle ilgili kurum/kuruluşlarla görüşmek üzere KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt başkanlığındaki heyet 26-28 Şubat 2020 tarihleri arasında Bakü’de gerçekleştirilen çalışma ziyaretinin üçüncü gününde Azerbaycan’da Girişimciliği Geliştirme Fonu, Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği ve Ulusal Girişimciler Organizasyonu ile görüşmeler gerçekleştirdi.


Girişimciliği Geliştirme Fonu ile Eylem Planı İmzalandı

Azerbaycan Girişimciliği Geliştirme Fonu ile KOSGEB arasında imzalanan Mutabakat Zaptı kapsamında bir de Eylem Planı imzalandı.

İmzalanan Eylem Planı ile önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek faaliyetler belirlendi. Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler şu şekilde;

- Türkiye’de uygulanmakta olan girişimcilik ve KOBİ finansmanı destekleme mekanizması konularında kısa süreli uzman değişim programı,
- Türkiye’deki KOBİ destekleme mevzuatı konusunda bilgilendirme etkinliği düzenlenmesi,
- Türkiye ve Azerbaycan’daki KOBİ’ler için öncelikli sektörlere ilişkin bilgi paylaşımı
- KOBİ'ler ve ilgili diğer katılımcılar için yatırım ortamı, fırsatları ve potansiyelleri hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi,
- Fuar, sergi, seminer vb. etkinlikler hakkında bilgi alışverişi ve bu bilgilerin KOBİ'lere duyurulması.


Programın devamında Ulusal Girişimciler Organizasyonu (ASK) Başkanı Memmed Musayev ile görüşmeler gerçekleştiren KOSGEB Heyeti, Türk ve Azerbaycan KOBİ’lerinin arasındaki ticaret ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye’nin ve KOSGEB’in deneyimlerinin öneminin altını çizen Başkan Memmed Musayev, bu deneyimlerin Azerbaycan’a aktarılmasından duyacakları memnuniyeti dile getirdi.