KOSGEB, girişimcilik ve KOBİ destekleme alanında elde etmiş deneyimi muadil kuruluşları ile paylaşmaktadır. Yabancı ülkelerdeki işbirliği çalışmaları, KOBİ destekleri veren kurum/kuruluşlarla imzalanan Mutabakat Zaptları ve Eylem Planları aracılığı ile sürdürülmektedir.

Yabancı ülkelerde KOBİ’lere destek veren kurum/kuruluşlarla KOSGEB arasında karşılıklı kurumsal kapasitenin artırılması amacına yönelik olarak Mutabakat Zaptları imzalanmaktadır. İmzalanan zaptlar kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetleri içeren dönemsel Eylem Planları hazırlanmakta ve bu kapsamda işbirliği faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantıları düzenlenmektedir. KEK toplantıları, ülkeler bazında karşılıklı ticari, ekonomik, sınai, teknik ve bilimsel işbirliği fırsatlarının tartışıldığı platformlardır. Bu toplantıların karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi, özel sektör ve kamu sektörünün koordinasyonu, karşılıklı ilişkilerdeki engellerin kaldırılması ve ekonomik ilişkilere yeni boyutlar kazandırılması gibi önemli işlevleri bulunmaktadır. Bu toplantıları KOSGEB temsilcileri takip etmektedir. Muadil kuruluşlarla işbirliğine yönelik ilk adımlar KEK platformunda atılmaktadır.  

Ayrıca çeşitli ülkelerle oluşturulan Ortak Sanayi Çalışma Grubu ve İzleme Komitesi Toplantılarına katılım ve katkı sağlanmaktadır.

İkili ilişkiler bazında, KOBİ destekleme kuruluşlar ile işbirliğinde karşılıklı kurumsal kapasitelerin artırılmasına yönelik olarak faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, KOBİ’ler alanında eğitim, bilgilendirme ve uzman değişim programları düzenlenmektedir. Ayrıca, iki ülke KOBİ’lerinin ticaret hacminin artmasına yönelik olarak eşleştirme faaliyetlerinin koordinasyonunu katkı sağlanmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2022