KOBİ olmak için gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı veya mali bilanço limiti, 250 milyon TL’den 500 milyon TL’ye çıkartıldı. Düzenlemeye ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı.
Tarih: 26 Mayıs 2023

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, nitelikleri ve sınıflandırılması hakkındaki mevcut yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Güncel gelişmelere uygun olan düzenlenen yeni yönetmelik yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile KOBİ tanımında kullanılan kriterler güncellendi.

250 Milyondan 500 Milyona Çıktı

Buna göre; 250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon lirayı aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanacak. Önceki düzenlemede KOBİ sınıfına girmek için üst limit, 250 milyon liraydı.

Mikro 10, Küçük 100 Milyon Oldu

Yönetmelikle ayrıca, 10 kişiden az çalışanı olan mikro işletmelerin yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 5 milyon liradan 10 milyon liraya çıkartıldı. Yine 50 kişiden az personeli olan küçük işletmeler için limit, 50 milyon liradan 100 milyon liraya yükseltildi. Düzenleme ile 250’den az çalışanı olan orta büyüklükteki işletmeler için üst limit 250 milyon lirayken 2 katına çıkartıldı yani 500 milyon lira oldu.

Çalışan Sayısında Düzenleme

Bir işletmede çalışan sayısının hesaplanmasında, sadece hizmet akdi ile çalıştırılanların dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Geçerlilik Tarihi Standart Hale Geldi

KOBİ Beyanının geçerlilik tarihi netleştirilerek standart hale getirildi. Gelir vergisi mükellefleri için Mart ayı sonu, kurumlar vergisi mükellefleri için ise Nisan ayı sonu olarak belirlendi.

İşletme Türünün Belirlenmesi

Önceki yönetmelikte işletme türü belirlenirken oy oranı da dikkate alınırken yeni yönetmelikte sadece sermaye oranının dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Tek Yönetmelik Eki

Önceki yönetmeliğin altı adet eki bulunurken ekler sadeleştirildi ve tek ek olacak şekilde yeniden düzenlendi

Yeni düzenleme ile oluşan KOBİ sınıflaması şöyle:

KOBİ     

ÇALIŞAN SAYISI

MALİ KRİTER

MİKRO İŞLETME:

10’dan az çalışan

10 milyon TL

KÜÇÜK İŞLETME:

50’den az çalışan

100 milyon TL

ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME:

250’den az çalışan

500 milyon TL

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2023