İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin üretim, yönetim ve organizasyonel yapılarının yalınlaştırılmasına yönelik uygulamaya alınan Yalın Dönüşüm Desteği’nin uygulayıcıları için eğitim verildi.
Tarih: 08 Haziran 2023

İşletmelerin yalın uygulamalar konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesini, bu konuda yol haritalarının oluşturulmasını, bu yol haritaları doğrultusunda beceri ve kabiliyetlerinin artırılmasını teminen alacakları eğitim ve danışmanlık hizmetlerine yönelik olarak Yalın Dönüşüm Destek Programı uygulamaya alınmıştı.

Bu destek ile işletmelerin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bildirilen yalın dönüşüm danışmanlarından veya yine Bakanlık tarafından bildirilen model fabrikalardan alacakları eğitim ve danışmanlık hizmetlerine destek verilecek.

KOSGEB ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü iş birliği ile desteğin uygulayıcıları olan yalın dönüşüm danışmanları ile model fabrika temsilcilerine Yalın Olgunluk Değerlendirme Analizi Eğitimi verildi.

Eğitim programının açılışı KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar’ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Büyük Eksiklikler

Program açılışında konuşan KOSGEB Başkanı Kurt, Türkiye’de çok iyi sanayi tesisleri ve işletmelerin olduğunu belirterek bu işletmelerin çoğunda enerji verimliliği, dijitalleşme ve yalın dönüşüm gibi konularda bazı eksikliklerin bulunduğunu söyledi.

Üretim Kaliteli ve Verimli Hale Getirilmeli

Kurt, 90 milyona dayanmış nüfusu ile bütün dünyaya mal satabilen ve özellikle yapılan ihracatın yarısından fazlasını AB ülkeleri ile Amerika’ya gerçekleştiren bir Türkiye’de artık üretimin yaygın bir şekilde enerji verimli ve kaliteli bir hale getirilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Milli Teknoloji Hamlesi İdeali

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar ise Bakanlık olarak Milli Teknoloji Hamlesi ideali doğrultusunda Türk sanayisinin rekabetçi büyümesine yönelik çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirterek bu çalışmaların verimlilik ve yalın dönüşüm odaklı olan kısımlarını KOSGEB aracılığıyla yürütüldüğünü söyledi.

Doğru Analiz, Doğru Rapor

Ar, Yalın Dönüşüm Destek Programı’nın etkin bir şekilde yürütülmesinin, işletmelerde doğru analizlerin gerçekleştirilmesi ve bu analizlere dayalı olarak da doğru raporların oluşturulması ile mümkün olacağını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından sunumlar yapılarak gruplar halinde katılımcılara eğitimler verildi.

200 Bin TL’ye Kadar Destek

Yalın Dönüşüm Desteği sayesinde işletmelerin, yalın uygulamalar konusundaki mevcut durumları tespit edilecek, sorun ve ihtiyaçları belirlenecek, sorun ve ihtiyaçların giderilmesine yönelik yol haritaları oluşturulacak. Bu yol haritaları doğrultusunda işletmelerin beceri ve kabiliyetlerinin artırılmasını teminen alacakları eğitim ve danışmanlık hizmetlerine yönelik olarak 200 bin TL’ye kadar destek sağlanacak.

Yalın Dönüşüm Desteği ile 3 Ayrı Hizmet

Yalın üretim; tedarikçi, müşteri ve süreç değişkenliğini aynı anda azaltarak israfı ortadan kaldırmakta ve işletmelerin verimlilik odaklı gelişimlerini sağlayarak rekabet güçlerini artırmayı hedefliyor.

Bu destek ile işletmelerin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bildirilen yalın dönüşüm danışmanlarından veya yine bakanlık tarafından bildirilen model fabrikalardan alacakları eğitim ve danışmanlık hizmetlerine destek verilecek.

Söz konusu destek altında; Yalın Olgunluk Değerlendirme Analizi Hizmeti, Model Fabrika Eğitim-Danışmanlık Hizmeti ve Model Fabrika Öğren-Dönüş Programı Hizmeti olmak üzere 3 hizmet desteklenebilecek.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2023