İleri Girişimci Destek Programı kapsamında Denizli, Aydın ve Muğla’da makine ve gıda imalatı sektörlerinin gelişmesine yönelik proje teklif çağrısı yayınlandı
Tarih: 22 Eylül 2023

KOSGEB ile Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi, Denizli Ticaret ve Sanayi Odası, Aydın Sanayi Odası ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokol kapsamında İleri Girişimci Destek Programı İş Fikri Teklif Çağrısı yayınlandı. Çağrı ile Denizli, Aydın ve Muğla’da makine ve gıda imalatı sektörlerinin gelişmesine yönelik 50 girişimciye 1 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek.

Son Başvuru 20 Ekim 2023

Program başvuruları, 20 Ekim 2023 saat 23:59’da sona erecek. Bu tarih ve saate kadar sistem üzerinden onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

1 Milyon Lira

Destek programı kapsamında işletmesini kuran girişimcilere; makine-teçhizat ve yazılım giderleri için 400 bin, istihdam için 400 bin, kira ve ofis donanımı ve hammadde giderleri için de 150 bin liraya kadar destek verilecek. Mentorluk, danışmanlık ve işletme koçluğu giderleri 30 bin, kuruluş giderleri de 20 bin liraya kadar desteklenecek. KOSGEB toplamda 1 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek vermiş olacak.

İş Fikri Konuları

Çağrı kapsamında yapılan başvurunun;

-Tedarik, test-analiz, depolama, lojistik, satın alma ve satış sonrası iş süreçlerine yönelik yazılım faaliyetleri/dijital çözümler,

-Atıkların yeniden kullanılması ve fire azaltmaya yönelik faaliyetler,

-Üretim süreçlerine ve makine-teçhizat, ham madde ve malzeme gibi girdilere yönelik kalite ve verimlik artıran, maliyet düşüren dijital çözümler,

-Gıda kurutmada yenilikçi teknolojilerinin geliştirilmesi ile yüksek katma değerli fonksiyonel ürün üretimi,

-Yenilikçi teknolojiler kullanılarak (yüksek hidrostatik basınç vb.) raf ömrünün uzatılması,

-Fonksiyonel gıdaların üretimi,

-Katma değerli ürün üretimine yönelik makinelerin (gıda, mermer, metal işleme, tarım ve tekstil) geliştirilmesi,

-Üretim süreçlerinde kullanılan makinelerin (gıda, mermer, metal işleme, tarım ve tekstil) yazılım ve otomasyonlarının geliştirilmesi konularından biri veya birkaçını içermesi gerekiyor.

Kimler Başvuru Yapabilecek?

Çağrıya başvuracak girişimcinin; 1 Ocak 2020 tarihinden sonra gerçek kişi statüsünde bir işletmesinin olmaması, tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada yüzde 30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması şartı aranacak.

Kadınlarda Yaş Şartı Yok

1 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olanlar programa başvurabilecek. Kadın girişimcilerde yaş kriteri uygulanmayacak.

50 Girişimciye Destek Verilecek

KOSGEB tarafından değerlendirmeye alınacak olan makine ve gıda imalatı sektörlerinin gelişmesine yönelik iş fikri sahibi girişimcilerden uygun görülen 50 girişimci adayı, KOSGEB ile Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi, Denizli Ticaret ve Sanayi Odası, Aydın Sanayi Odası ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası arasında yapılan iş birliği kapsamında eğitim ve mentorluk programına dahil edilecek. Bu programı tamamlayan girişimciler belirlenen destek üst limitleri dahilinde İleri Girişimci Destek Programına başvuru yapabilecek.

Denizli, Aydın ve Muğla

Başvurusu kabul edilen girişimcinin işletmesini Denizli, Aydın ve Muğla illerinden birinde kurması ve program süresince işletmenin kurulduğu ilde faaliyetine devam etmesi gerekecek.

KOSGEB, farklı kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüterek farklı illerde ya da bölgelerde ihtiyaca yönelik daha önce de sektörel çağrılara çıkmıştı. Bu kapsamda Kayseri ve Bursa'da mobilya, İstanbul ve Kocaeli'nde mobilite ve bağlantılı teknolojiler, Ankara'da da savunma sanayisi, tıbbı cihaz, bilişim/dijitalleşme teknolojileri ve finansal teknolojileri odak alan stratejik sektörler, İzmir ve Manisa’da da temiz enerji ve temiz teknolojiler odaklı sektörler, İstanbul’da yazılım sektörünün gelişmesine yönelik çözüm sunan teknolojik girişimcilere yönelik çıkılan çağrılarda girişimcilere destekler verildi. Bundan sonra da farklı iller ve sektörlerde çağrılar devam edecek.

 

Teklif Çağrısı İçin Tıklayınız

Teklif Çağrısı Başvuru Formu İçin Tıklayınız (Örnektir, asıl başvuru sistem üzerinden yapılacaktır.)

Teklif Çağrısı Başvuru Değerlendirme Kriterleri için Tıklayınız

Teklif Çağrısı Başvuru Adımları İçin Tıklayınız

Başvuru İçin Tıklayınız

 

 

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2023