Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB, TÜBİTAK ve Dünya Bankası iş birliğinde KOBİ’lere sağlanacak olan 450 Milyon Dolarlık Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’ni açıkladı
Tarih: 08 Aralık 2023

Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" lansman toplantısında konuşan Kacır, KOSGEB ve Dünya Bankası iş birliği ile yürütülecek olan “Türkiye Yeşil Sanayi Projesi” kapsamında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Yeşil Sanayi Destek Programı’nın devreye alındığını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'yle nasıl toplumsal bir seferberliği sağladıysak ülkemizin yeşil ve dijital dönüşümünde de aynı seferberlik ruhunu taşımamız gerektiğine vurgu yaptı.

Kacır, küresel olumsuz gelişmelerin yol açtığı şoklara karşı dayanıklılığını ispat eden Türkiye ekonomisinin, son 13 yıl boyunca kesintisiz büyümeyi başardığını aktararak, 254 milyar dolarlık ihracatıyla küresel tedarik zincirlerindeki rolünü perçinlediğini söyledi.

Bunu sanayicilere, ihracatçılara, AR-GE, girişimcilik ve inovasyon ekosistemine borçlu olduklarını dile getiren Kacır, bu başarıyı gelecek dönemde devam ettirmek adına, ülke sanayisinin yeşil dönüşümü için gerekli adımları attıklarını kaydetti.

Kacır, bu bilinçle Bakanlık olarak bugüne kadar yeşil dönüşümde birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini, sanayiciye desteklerini sürdürdüklerini anlatarak, bugün de Türk sanayisinin yeşil dönüşümüne büyük katkı sunacak Türkiye Yeşil Sanayi Projesini; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, KOSGEB ve TÜBİTAK aracılığıyla Dünya Bankası finansman desteğiyle hayata geçirdiklerini ifade etti.

Bakan Kacır, Yeşil Sanayi Projesi ile sanayicilerimizin, girişimcilerimizin ve KOBİ'lerimizin verimli bir şekilde yeşil dönüşümüne destek olacağız. 450 milyon dolarlık bütçeye sahip projeyi, Bakanlığımız koordinasyonunda KOSGEB ve TÜBİTAK eliyle yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

KOSGEB Ayağında İki Ayrı Teklif Çağrısı

KOSGEB tarafından yürütülecek olan Yeşil Sanayi Destek Programı ile 250 milyon dolarlık bütçeyi küçük ve orta ölçekli işletmelerin kullanımına aktaracaklarını belirten Bakan Kacır,  Projenin KOSGEB ayağında iki ayrı çağrı yayınlandığını söyledi.

Bakan Kacır, “Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı” ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin güneş enerjisi yatırımlarına 14 milyon TL’ye kadar, “Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı” ile de enerji, su ve hammadde verimliliği, sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü, endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi konu başlıklarında hazırlayacakları projelere 4 milyon TL’ye kadar destek sağlanacağını ifade etti.

TÜBİTAK Ayağında 3 Çağrı Birden

Bakan Kacır, projenin TÜBİTAK ayağında ise 3 çağrıya birden çıktıkları bilgisini paylaşarak, şöyle devam etti:

"Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Çağrısı ile iş modellerini, tedarik ve değer zincirlerini, ürün ve hizmetlerini yeşil dönüşüme uyumlu hale getirmek isteyen KOBİ'lere mentörlük desteği sağlayacağız. Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı ile sanayinin yeşil dönüşümüne yönelik teknolojik çözümlerin ticarileşmesini kolaylaştıracak AR-GE ve yenilik projelerine 22,5 milyon liraya kadar kaynak aktaracağız. Sanayiye Yönelik AR-GE ve Yenilik Ağları (SAYEM) Yeşil Dönüşüm Çağrısı ile yeşil büyümeye katkı sağlayacak yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesi için yeni teknoloji platformları oluşturacağız. Platform başına 300 milyon liraya kadar destek vereceğiz.

Kacır, "Projenin TÜBİTAK'a ayrılan 175 milyon dolarlık kısmıyla yeşil üretime, daha yüksek enerji ve kaynak verimliliğine yönelik AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinde bulunan firmalarımızı ve özel sektör liderliğindeki işbirliklerini destekleyeceğiz." dedi.

Tematik Projelere Destek

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ise yaptığı konuşmada proje kapsamında KOBİ’lerin yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi gibi tematik projelerine destek vereceklerini söyledi.

İbrahimcioğlu, Uluslararası pazarlarda KOBİ’lerin rekabet gücünü arttıracak olan bu proje ile enerji maliyetlerini düşürmeyi, çevre dostu teknolojilere geçiş ve sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlamalarını amaçladıklarını ifade etti.

En Önemli Aktör Sanayi

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise projedeki en önemli aktörün sanayi olduğuna vurgu yaptı.

 

Destek programına buradan başvuru yapabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023