Yayın için; Başlangıç Tarihi: 9 Temmuz 2020 Perşembe - Bitiş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe

KOSGEB Laboratuvarlarında verilen test analiz hizmetleri, 15 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Türk Standardları Enstütüsü tarafından yürütülmeye devam edecektir.

Taleplerinizi, aşağıda yer alan link üzerinden iletebilirsiniz.

https://www.tse.org.tr/Icerik/DuyuruDetay?DuyuruID=5948