İŞGEM/TEKMER Programı

Programın Amacı ve Kapsamı

Destek programının amacı, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesine destek sağlamaktır.

(Bu destek programı, Girişimcilik Dairesi Başkanlığı ve Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.)

Kimler Başvuru Yapabilir?

“İŞGEM/TEKMER Programı başvurunuz için Yetkilendirme Formu ile ilgili Başkanlık Birimine başvuru yapılması gerekmekte olup yetkilendirme işlemi tamamlanınca e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecektir.

İlgili Başkanlık Birimleri:

İŞGEM Programı için: Girişimcilik Dairesi Başkanlığı

E-posta: girisimcilik@kosgeb.gov.tr

TEKMER Programı için: Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı

E-posta: argeveyenilik@kosgeb.gov.tr

İŞGEM için;

İl özel idaresi, belediye, organize sanayi bölgesi (OSB) yönetimi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar olabilir.

Kurucu olabileceklerden en az ikisi müştereken başvuru yapabilirler.

Yetkilendirme işleminiz tamamlandıysa başvuru yapmak için tıklayınız.

TEKMER için;

Üniversite, TGB yönetici şirketi, TTO, OSB yönetimi, Kamu kurum/kuruluşları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar ve borsalar, Türkiye ihracatçılar meclisi ve meclise bağlı ihracatçı birlikleri, Araştırma ve geliştirme enstitüleri merkezleri ile girişimcilik, Ar-Ge, teknoloji geliştirme veya tema/temalar ile ilgili vakıf kooperatif dernek ve birlikler, Bireysel katılım yatırımcıları ve Firmalar (Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş gerçek ve tüzel kişilikler) olabilir.

Kurucular münferiden ya da müştereken başvuru yapabilirler. Üniversite ve TGB yönetici şirketi dışında sayılan kurucular üniversite ve TGB yönetici şirketi ile işbirliği içerisinde başvurmalıdır. “

Yetkilendirme işleminiz tamamlandıysa başvuru yapmak için tıklayınız.

 

 

Destek Unsurları

DESTEK UNSURU

DESTEK TÜRÜ

ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI

Mobilya ve donanım desteği

Geri Ödemesiz

300.000 TL

%75

Ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat ve yazılım desteği*

Geri Ödemesiz

500.000 TL

%75

Geri Ödemeli

1.000.000 TL

%75

Personel giderleri desteği

Geri Ödemesiz

1.000.000 TL

%75

Eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım giderleri desteği

Geri Ödemesiz

1.000.000 TL

%75


*Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Destek Programı Hatalı İşlem Doğru İşlem
TEKMER Destek Programı Yetkilendirme Formunun yanlış doldurulması TEKMER Destek Programı Yetkilendirme Formunda yetki verilen kişi ya da kişilere verilen yetki süresi yazılmalıdır.
TEKMER Destek Programı Yetkilendirme Formunun yanlış doldurulması Yetkilendirme Formunda Kurucu olarak belirtilen taraflara ilişkin İmza Sirküleri mutlaka eklenmelidir.
TEKMER Destek Programı Belgelendirme, Tasarım ve Sınai Mülkiyet Hakları Desteğinin karıştırılarak yanlış destek altında ödeme talebinde bulunulması Ödeme talep edilen belgelerin kontrol edilerek ilgili destek için ödeme talebinde bulunulması gerekmektedir.
TEKMER Destek Programı Yetkilendirme Formunun Unvan satırının yanlış doldurulması TEKMER Destek Programı Yetkilendirme Formunda Unvan satırına yetkiki kişinin kurum/kuruluştaki rektör/başkan/Genel Müdür gibi unvan yazılmalıdır.
TEKNOYATIRIM Destek Programı Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin mal/hizmet kurul kararında belirlenen asgari teknik özellikleri sağlamaması Teknoyatırım Destek Programı Kurul Karar Formunda desteklenmesine karar verilen her bir makine-teçhizat ve
kalıba ait asgari teknik özellikler yer alır. Uygulama birimi tarafından, makine-teçhizat ve kalıba ait özelliklerin kurul
kararındaki asgari teknik özellikleri sağlaması kaydıyla, söz konusu gider kalemine ilişkin kurulun belirlediği
desteklemeye esas tutar dikkate alınarak destek ödemesi gerçekleştirilir.
TEKNOYATIRIM Destek Programı Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin mal ve hizmete ilişkin faturalarda ürünü tanımlayacak marka/model/asgari teknik özelliklerin yer almaması Teknoyatırım Destek Programı Kurul Karar Formunda desteklenmesine karar verilen her bir makine-teçhizat ve
kalıba ait asgari teknik özellikler yer alır. Uygulama birimi tarafından, makine-teçhizat ve kalıba ait özelliklerin kurul
kararındaki asgari teknik özellikleri sağlaması kaydıyla, söz konusu gider kalemine ilişkin kurulun belirlediği
desteklemeye esas tutar dikkate alınarak destek ödemesi gerçekleştirilir.
TEKNOYATIRIM Destek Programı Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin mal/hizmet alımının
program içerisinde olmamasına rağmen destek ödeme talebi yapılması
Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin destek ödeme talebi yapılabilmesi için mal/hizmet alımının ve fatura tarihinin program süresi içerisinde olması gerekmektedir.
TEKNOYATIRIM Destek Programı Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin mal/hizmet alımının program içerisinde olmamasına rağmen destek ödeme talebi yapılması Destek programı kapsamındaki desteklere ilişkin destek ödeme talebi yapılabilmesi için mal/hizmet alımının ve fatura tarihinin program süresi içerisinde olması gerekmektedir.
TEKNOYATIRIM Destek Programı Destek programı kapsamındaki desteklere personel giderleri desteğinde istihdam edilen personellerin kurul kararında belirlenen mezuniyet durumu/uzmanlık alanına uyulmaması Teknoyatırım Destek Programı Kurul Karar Formunda desteklenmesine karar verilen her bir makine-teçhizat ve
kalıba ait asgari teknik özellikler yer alır. Uygulama birimi tarafından, makine-teçhizat ve kalıba ait özelliklerin kurul
kararındaki asgari teknik özellikleri sağlaması kaydıyla, söz konusu gider kalemine ilişkin kurulun belirlediği
desteklemeye esas tutar dikkate alınarak destek ödemesi gerçekleştirilir.