Yükleniyor...
Yenilikçi, teknolojik ve katma değeri yüksek bir ürün üreten, bu ürünü uluslararası pazarlara taşımak isteyen ve ihracat odaklı çalışan KOBİ’ler önceliğimiz olmak üzere yeni bir vizyon ile bütün KOBİ’lerimize gerekli desteği sağlayacağız.

Türkiye Araştırma ve İş Dünyası Kuruluşları Kamu-Özel Kesim Ortaklığı / TuR&Bo-PPP (TURBO)

 

TuR&Bo (Turkish Research and Business Organisations – Public Private Partnership), Türkiye’nin AB ile bütünleşme sürecinde, KOBİ ve işletme politikaları ile bilim ve teknoloji politikaları alanlarında, ilgili kamu ve özel kesim kuruluşları ile akademik çevreler arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak adına TOBB, KOSGEB, TÜBİTAK ve TESK ortaklığında 26 Mart 2003 tarihinde imzalanan İşbirliği Protokolü ile kurulmuştur. Yetki ve sorumlulukları anılan Protokolle belirlenen Ofis, Brüksel’de 2004’ten bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir.

TURBO, temsil ettiği kurumların ve bu kurumların hedef kitlelerinin beklentilerini karşılamak üzere bilgilendirme, iletişim, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmakta, işbirliği ağları oluşturmakta ve lobi faaliyetleri yürütmektedir. Brüksel’de düzenlenen toplantı, konferans, seminer, çalıştay, bilgi günü vb. uluslararası faaliyetlere katılarak ilk elden bilgi toplamakta, benzeri faaliyetler düzenleyerek Türk araştırma ve iş dünyası hakkında Avrupa’da farkındalık oluşturmakta, işbirlikleri kurmaktadır. TuR&Bo, kurucu kurumlar adına ikili/çoklu işbirlikleri tesisi ve geliştirme bağlamında Brüksel’de temsilciliği bulunan oda, kurum ve firmalarla düzenli olarak temas içindedir.

TURBO tarafından gerçekleştirilen temel faaliyetler aşağıdadır:

  • AB Programları hakkında bilgi sağlamak, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunmak,
  • Konferans, seminer, atölye çalışması vb. faaliyetler düzenlemek.
  • AB kurumlarıyla ilişkileri güçlendirmek ve geliştirmek.
  • Ortak arama ve programlar ve projeler ile ilgili konularda ortaklarına destek sunmak,
  • Lobi faaliyetleri yürütmek.

Detaylı Bilgi İçin:  www.turboppp.org

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2017