KOSGEB, yurt dışından ithal edilen ürünleri Türkiye’de yerli ve milli imkânlarla üretecek olan KOBİ’lere 6 milyon liraya kadar destek verecek.

Elektronik Atıkları Geri Kazandırıyor

Elektronik Atıkları Geri Kazandırıyor

Akıllı mobil telefonların, kolay kırılabilen ve elektronik atıgˆa do¨nu¨s¸en ekranlarının, geri kazanım metoduyla yeniden u¨retilmesi amacıyla faaliyete gec¸irilen Ceronimo Pazarlama, Viyana’da eğitim görürken ufak bir tamir atölyesinde başlayan hayalin ilk adımı olarak Esra Erbay tarafından 2020 yılında Bolu’da kuruldu.

Ekran Üretim Tesisi

Elektronik atıkların ülke ekonomisi için yük olduğunu, elektronik atığı değerlendirmede en iyi yöntemin üretmek ve geri kazanım sağlayıp onu yeniden kullanmak olduğunu belirleyen firma, ülkemizde bu ekranları toplayarak kendi tesislerinde işleyip, ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlıyor. 11’den az ya da çok katmandan oluşan kırık ekranların toplanıp kendilerine gelmesinden sonra bu katmanların içinde katma değeri en yüksek olan LCD kısmını alan firma (orijinal olan kısmı) üzerine yarı mamuller ekleyerek ve üretim bandına sokarak cep telefonu ekranı yapıyor. Türkiye'de kurulan cep telefonu yenileme merkezleri ile de çalışan firma, son tüketiciye de ya bayileri aracılığıyla ulaşıyor ya da büyük kısmını ihraç ediyor. Bu firmaların değiştirdikleri ekranların orijinal olması için aynı zamanda ürün temin ediyor.

Kaliteden Ödün Vermiyor

Ürünlerini “Fixist” markasıyla piyasa sunan ve WIPO ile Avrupa’da, TPE ile Türkiye’de tescilli bir marka olan Ceronimo Pazarlama, Bolu Teknokent’te su¨rec¸ gelis¸tirme u¨zerine Ar-Ge faaliyetlerinde bulunarak yıllık 240 bin adet ekranı, makine gu¨cu¨ ve insan marifetiyle u¨retebiliyor. Cep telefonu ekranı ve bataryanın ara ürün olması, kalitesinin uygulayıcı teknikerin zamanı ve riskiyle eşgüdüm değerlendirilmesinin gerekliliğin farkında olan firma, Fixist uygulayıcı servis hizmetlerinde ve ekran üretimindeki tecrübesiyle malzeme kalitesinin etkisini bilerek tekniker meslektaşlarına sunduğu ürünlerde bu hassasiyete azami önem gösteriyor. Fixist, teknikerlerin hatalı ürünlerle yeniden montaj süresinin ve yeniden sökme-takma riskinin farkındalığı ile ürünlerinde kalitede en üst seviyeyle hizmet veriyor.

Hedef Daha Çok İhracat

Ürettikleri ekranların yaklaşık yüzde 90`ını yurt dışına gönderen firmanın, ihracat yaptığı ülkelerin başında Hong Kong geliyor. Aynı zamanda Çin`de bir üretim ofisi ve Avrupa`da da bir lojistik merkezi mevcut. Kuruldugˆu gu¨nden bugu¨ne ihracat planları olan firma, bu konuda çalışmalarını hızlandırarak Hong Kong pazarına toptan, Avrupa pazarına da perakende satıs¸ları yapıyor. Yeni üretim, yani sıfırdan üretimin yapıldığı Türkiye'de 'Çin Orijinal' adıyla da anılan 'Kaliteli Yan Sanayi' anlamındaki imalatlarını Çin'deki ofislerinde yapan firma, sıradaki hedefini Amerika olarak hedefliyor.

Üretim Kapasitesini Güçlendiriyor

Ceronimo Pazarlama, 2024 yılında kurmayı planladıgˆı 2 bin metrekare kapalı alan fabrikasıyla, Avrupa’nın o¨nde gelen cep telefonu ekranı tedarikc¸ileri arasında yer almayı, istihdam yaratmayı ve u¨lkemize do¨viz kazandırıcı hizmetler alanında kayda degˆer katkı sagˆlamayı hedeflerken, kurulacak olan fabrika ile u¨retim kapasitesini yılda 240 binden 1 milyona kadar c¸ıkarmayı planlıyor. KOSGEB’den almaya hak kazandığı (176 bin TL) İleri Girişimci, Yurt Dışı Pazar, İşletme Geliştirme Desteği ile daha da güçlenen bir firma olarak sektörü ithalata bağımlılıktan kurtararak; u¨reten, c¸o¨pu¨nu¨ gu¨ce c¸evren, c¸evreci bir sekto¨r kurmak u¨zere üretim kapasitesini güçlendiriyor.

Avrupa’da Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (World Intellectual Property Organization-WIPO) Türkiye’de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil alan Ceronimo Pazarlama, yaklaşık 300 cep telefonu modelinin ekranını geri dönüştürüp ihraç ederek yıllık 500 bin dolarlık katma değer sağlayarak yoluna devam ediyor.